Læringsmiljøutvalget

  • Application.
    Foto
    Pixabay

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

av LMU

Læringsmiljøutvalget

Her finner du møteplaner, sakspapirer og møtebøker.

LMU 2017

LMU 2016

LMU 2015

LMU 2014

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 10. mai 2017 - 15:07