Om Etikkutvalget

NMBUs etikkutvalg har en rådgivende rolle i saker av etisk karakter. Det kan oppnevnes som saksbehandler i uredelighetssaker og som godkjenningsinstans i forbindelse med bruk av mennesker i spørreundersøkelser, deltakende observasjon under feltarbeid og lignende. Det kan oppnevnes som godkjenningsinstans i forbindelse med anvendelse av genmodifiserte organismer i forskning. Etikkutvalget kan også behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte.

Om Etikkutvalget

Medlemmer

Terje Kvilhaug (leder)
Deborah Oughton, med vara: Ian Bryceson
Øystein Evensen, med vara: Rani Lill Anjum
Aslak Syse, professor ved institutt for offentlig rett UIO
Eivind Bølum Thomassen, med vara: Avventer
Ellen Stenslie, med vara: Adam Dunsten Martin
Anne Gravdahl, med vara: Karen Eg Taraldrud 

Kontakt

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 9. juni 2016 - 10:53