Lagring av forskningsdata (primærdata)

Hva er forskningsdata?

Med forskningsdata menes registering/nedtegnelser/rapporteringer i form av tall, tekster, bilder og lyder som genereres eller oppstår undervis i forskningsprosjekter. Det skilles ofte mellom forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon og forskningsdata som genereres i pågående prosjekter.  

NMBU har egne retningslinjer for lagring av data som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon (vedtatt av rektor 6. oktober 2015). 

Krav:

 • Forskningsdata skal lagres på en sikker måte.
 • Studenter og vitenskapelig ansatte må kontakte sin lokale IT-ansvarlig for forsvarlig lagring av forskningsdata.
 • Lagring av forskningsdata skal være i henhold til gjeldene lovverk, forskningsetiske retningslinjer og krav fra finansieringskilden.
 • Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon skal normal lagres i minimum 10 år.

Hvor kan man lagre forskningsdata?

Data som genereres i pågående prosjekter eller som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon skal lagres i arkiver, enten sentralt ved egen institusjon (her: NMBU), i nasjonale eller internasjonale arkiver. Arkivene kan være åpne for alle fagdisipliner eller domenespesifikke:

Eksempel nasjonale arkiver:

 • NorStore: Infrastruktur for lagring av vitenskapelige data. Tjenesten skal håndtere, bevare og arkivere vitenskapelige data for framtida, til det beste for ulike forskningsmiljøer. Driftes av UNINETT/ Sigma2. 
 • Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) - NORDi: NORDi er et av verdens største arkiv for forskningsdata og formidler av data og datatjenester til forskningssektoren. Hovedmålsettingen er å forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data.  
 • Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved UiO: Forskningsdata som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven §2 punkt 8, ansees som sensitive data og krever særskilt håndtering. Lovverket krever at slike data håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

Eksempel internasjonale arkiver:

Les også om tjenester for beregning og simulering:

 • UNINETT/ Sigma2: Forvalter den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr tjenester innen databehandling med høy ytelse (beregninger).
 • USIT ved UiO: IT-støtte til forskning (beregning og simulering, lagring og sirking m.m).

Lagring av forskningsdata i prosjekter som håndterer sensitiv informasjon:

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata. Lagring av sensitiv informasjon kan gjøres for eksempel hos Tjenester for Sensitive Data (TSD).

 • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
 • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO.

 

Prosjekter som berøres av personvernloven:

Datahåndteringsplan (DMP):

En datahåndteringsplan (DMP) er et dokument som beskriver hvordan forskningsdata vil bli ivaretatt (lagring og deling) både i løpet av levetiden i et prosjekt og etterpå. De fleste store finansieringskilder krever en form for dokumentasjon på søknadsstadiet som forklarer hvordan forskningsdata skal forvaltes. Søkere bes om å anslå type og omfanget av forskningsdata som genereres i prosjektet, hvordan data skal lagres sikkert i løpet av levetiden og hvordan de vil bli delt og bevart etter at prosjektet er avsluttet.

EU anbefaler å bruke Digital Creation Centre (DCC) sin datahåndteringsplan, som også kan brukes i søknader til andre finansieringskilder. 

NMBU ansatte kan delta på UiOs kurs ved ledige plasser. Les mer her.

Software carpentry:

Software carpentry sin misjon er å hjelpe forskere å få mer forskning gjort på kortere tid og med mindre utfordringer ved å lære dem grunnleggende ferdigheter i databehandling.

NMBU ansatte kan delta på UiOs kurs ved ledige plasser. Ler mer her.

Bilderesultat for datastorage

Published 11. mars 2014 - 15:17 - Updated 11. oktober 2017 - 14:31