Etikk

Etikk ved NMBU
NMBU forvalter store samfunnsressurser og har forskningsaktiviteter som kan ha stor betydning nasjonalt og globalt.
Etikk ved NMBU

Gjennom utdanning og forskning skal NMBU bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. Med sin virksomhet ønsker NMBU å bidra til en bærekraftig utvikling og en mer rettferdig fordeling av ressurser.

Respekt for miljøet, dyr, og mennesker i nåværende og fremtidige generasjoner står sentralt i NMBUs verdigrunnlag.

In English

Kontakt oss

Heidi Blom
Koordinator for Etikkutvalget