Prosjekt Campus

Prosjekt Campus

Campus Ås 2011

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2019. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Om Prosjekt Campus

Prosjekt campus omfatter seks delprosjektet. Prosjektene med med farget ikon er pågående, mens prosjekt med grått ikon er overtatt av NMBU.

I denne lenken (krever innlogging) ligger alle innkallinger og referater fra møtene i prosjektstyret for Prosjekt campus.

Kontaktinformasjon:

Prosjektsjef Trond Furuberg

mobil 92804215

Prosjektkoordinator Kristin Kreul

mobil 95724939

Kommunikasjon Kai Tilley

mobil 92410881