Kort om Samlokaliseringsprosjektet

Delprosjekt Samlokalisering SLP omfatter nødvendige bygninger for å flytte NMBUs veterinærutdanning og -forskning fra Campus Adamstua til Campus Ås.

Kort om Samlokaliseringsprosjektet

Innen delprosjekt Samlokalisering SLP skal det totalt bygges bygges 48.300 kvadratmeter for NMBU. Et nytt Fellesbygg utgjør 2500 kvadratmeter, mens resten er NMBUs andel av ny veterinærbygning (45.800 kvadratmeter). Veterinærbygningen skal også gi plass til Veterinærinsituttet (VI), som får 14.800 kvadratmeter. VI samlokaliseres med NMBU på Ås når veterinærbygget tas i bruk i 2019.

I tillegg til veterinærbygningen er også ombygging av Nedre grisehus til Fiskelaboratoriet en del av Delprosjekt Samlokalisering SLP.

Published 28. oktober 2015 - 14:29 - Updated 5. januar 2016 - 11:27