Samlokalisering

Kort om Samlokaliseringsprosjektet

Kort om Samlokaliseringsprosjektet

Delprosjekt Samlokalisering SLP omfatter nødvendige bygninger for å flytte NMBUs veterinærutdanning og -forskning fra Campus Adamstua til Campus Ås.

Brukergrupper

Brukergrupper

I delprosjekt SLP er det opprettet flere brukergrupper. Her finner du en oversikt over gruppene og sammensetting av gruppene.

Mandat

Mandat for Samlokaliserings prosjektet.