Prosjekt Campus

Prosjekt Campus

Campus Ås 2011

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2021. For å styre utviklingen etablerte universitetet en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Om Prosjekt Campus

Prosjekt campus omfattet seks delprosjektet men er nå avsluttet.

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektkoordinator Kristin Kreul

mobil 957 24 939