Miljøprosjekter

SiÅs og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

SiÅs og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

Nå er nytt system for avfallssortering på plass for Sørhellinga- og Økonomikantina, takket være et samarbeidsprosjekt mellom SiÅs og NMBU for bedre resirkulering.

Regnbed på Campus Ås

Regnbed på Campus Ås

Regnbedet som anlegges på nordsiden av Tivoli er ledd i tiltak for å møte klimaforandringene knyttet til økt nedbør. Dette er et tverrfaglig anlegg for forkningsformål, bygget av tverrforskmidler fra NMBU.