Miljøprosjekter

SiÅs og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

SiÅs og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

No er nytt system for avfallssortering på plass for Sørhellinga- og Økonomikantina, takka vera eit samarbeidsprosjekt mellom SiÅs og NMBU for betre resirkulering.

Regnbed på Campus Ås

Regnbed på Campus Ås

Regnbedet som blir laga på nordsida av Tivoli er ledd i tiltak for å møta klimaendringane knytt til auka nedbør. Dette er eit tverrfagleg anlegg for forskingsformål, bygd av tverrforskingsmiddel frå NMBU.