Sykle til jobben

NMBU har kjøpt inn sykkelreparasjonsstativ ved Bua

NMBU har kjøpt inn sykkelreparasjonsstativ ved Bua

Foto
NMBU

Vi har også fått en egen sykkelreperasjonsstasjon som alle fritt kan benytte ved Bua (ved Vitenparken).

Den 19. april går startskuddet for årets Sykle til jobben-aksjon. For å markere dette og spre det glade budskap om sykling, arrangerer Ås kommune og NMBU sykkeldag i Ås sentrum.  Det blir gratis sykkelservice og noe salg av sykler/utstyr.

Hvert år arrangerer NMBU i samarbeid med Ås kommune og NMBU-BIL sykle til jobben.Bli med på kampanjen i perioden 19.april.

I 2017 betalte Ås kommune deltakelsen til alle som bor, jobber eller studerer i Ås kommune.

I 2018 kartlegger vi behov for flere garderober og tørkemuligheter på fakulteter og i universitetsadministrasjonen. På basis av det vil vi legge opp en handlingsplan for å gjøre forholdene bedre på hvert bygg på campus.

Nedenfor finner du oversikt over aller dusjfasiliteter.

Published 5. April 2017 - 15:35 - Updated 20. February 2018 - 13:04