Organisatoriske tiltak

Tiltak:

  • Informere om mål, tiltak og oppnådde resultater på miljøområdet
  • Synliggjøre effekt av ulike valg
  • Websider på norsk og engelsk
  • Involvere studenter og ansatte i utvalgte miljøprosjekter
  • Lage en årlig kommunikasjonsplan for miljøarbeidete
  • Samarbeide med Ås kommune, Vitenparken og studenter om miljø- og klimavennlige arrangementer
  • I samarbeid med Vitenparken legge inn miljø- og klimavennlige tiltak i Parkappen
  • Informere nye studenter og ansatte om miljøarbeidet ved NMBU
  • Samarbeide med SiÅs om miljøarbeid i kantiner og boliger

 Indikatorer

Kvalitativ beskrivelse

Published 31. januar 2020 - 16:40 - Updated 24. February 2020 - 13:51