Organisatoriske tiltak

Tiltak:

  • Informera om mål, tiltak og oppnådde resultat på miljøområdet
  • Synliggjera effekt av ulike val
  • Websider på norsk og engelsk
  • Involvera studentar og tilsette i utvalde miljøprosjekt
  • Eige facebook side for miljøarbeidet
  • Laga ein årleg kommunikasjonsplan for miljøarbeidet
  • Samarbeida med Ås kommune, Vitenparken og studentar om miljø- og klimavennlege arrangement
  • I samarbeid med Vitenparken leggja inn miljø- og klimavennlege tiltak i Parkappen
  • Informera nye studentar og tilsette om miljøarbeidet ved NMBU
  • Samarbeida med SiÅs om miljøarbeid i kantiner og boliger

 Indikatorar

Kvalitativ framstilling

Published 31. januar 2020 - 16:40 - Updated 13. oktober 2020 - 9:23