Miljøriktig material- og ressursbruk

Mål 2020

  • Velge materialer med dokumentert lavt klimafotavtrykk
  • Velge miljøriktige materialer uten helsefare ved nybygg og rehabilitering

 Tiltak 

  • Gjennomføre pilotprosjekter for klimavennlige materialer
  • Dokumentere miljø- og klimaeffekt av materialvalg (sjekke ut)
  • Etterspørre miljødokumentasjon som EPD og Svanemerke ved kjøp av materialer og produkter
  • Standardisere innkjøp av møbler og møblering, inkludert gjenbruk

Indikatorer

Kvalitativ beskrivelse

 

 

 

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 21. February 2020 - 14:41