Miljøriktig material- og ressursbruk

Mål 2020

  • Velgja materialar med dokumentert lågt klimafotavtrykk
  • Velgja miljøriktige materialar utan helsefare ved nybygg og rehabilitering

 Tiltak 

  • Gjennomføra pilotprosjekt for klimavennlege materialar
  • Dokumentera miljø- og klimaeffekt av materialvalg (sjekka ut)
  • Etterspørja miljødokumentasjon som EPD og Svanemerke ved kjøp av materialar og produkt
  • Standardisera innkjøp av møblar og møblering, inkludert gjenbruk

Indikatorar

Kvalitativ framstilling

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 24. september 2020 - 12:04