Miljø- og klimavennlig innkjøp

Mål:

 •  Stille relevante miljøkrav i alle anskaffelser hvor dette gir en miljøgevinst

Tiltak:

Leverandørnivå/kvalifikasjon: (gjøres vanligvis i dag som standard krav)

 • Stille krav til miljøledelsessystem (miljøfyrtårn, ISO14001, EMEA eller beskrive egne prosederer)

På leveransenivå – som en del av tildelingskriteriene (der hvor dette kan gi gevinster):

 • Miljømerking av produkter (ulikt i ulike bransjer)
 • Returavtaler hvor dette lar seg gjøre
 • Krav til type drivstoff/kjøretøy/transport ved levering av varer og tjenester
 • Innhold/andel av resirkulert materiale (hvor dette lar seg gjøre)
 • Dette må vurderes konkret for hver enkelt anskaffelse for at det skal gi mening og være mulig å objektiv evaluere
 • Vurdere og innarbeide BREEAM NOR-kravene for anskaffelser knyttet til byggeprosjekter
 • Vurdere lagerløsninger for større innkjøp og færre leveringer. Sette krav til mindre emballasje der det ikke trengs.
 • Erstatte gjenværende «vanntårn» med avkjølt vann fra springen (Landsam)
 • Vurdere returordninger på møbler.
 • Ryddeaksjon på utrangerte PCer. Vurdere mer gjenbruk av skjermer, tastatur osv. Vurdere lengre utskiftningsintervall.

Indikatorer

Kvalitativ beskrivelse og eksempler på gode miljøkrav i årsrapport 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 21. February 2020 - 15:00