Klimagassreduksjon

Mål 

 • Klimagassregnskap brukes som beslutningsstøtte 
 • Reduserte utslipp ved gjennomføring av byggeprosjekter
 • Dokumentere klimagassreduksjon i hele eiendomsvirksomheten

 Tiltak 

 • Utarbeide vurderingskriterier for klimagass ved ulike deler av eiendomsvirksomheten
 • Utvide klimagassregnskap
 • Klimagassbudsjett for byggeprosjekter
 • Innføre fossilfrie byggeplasser i større byggeprosjekter
 • Solcelleprosjekt på Ås gård
 • Gjennomgang av kjølegassanlegg med fokus på KFK-gasser

Indikatorer

 • Måle og regne om til mengde CO2 på energidata og bilbruk
 • Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av klimagassregnskap i byggeprosjekter
 • Antall prosjekter med klimagassregnskap

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 20. February 2020 - 12:41