Miljøutdanning og - forskning

NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning, formidling og innovasjon. NMBU skal være internasjonalt i forskningsfronten og utdanne kandidater godt rustet til å bidra til en bærekraftig fremtid.

-          Gjøre miljøperspektivet fremtredende i faglig virksomhet og bidra med forskningsbasert miljøkompetanse til samfunnet

-          Utdanne miljøbevisste kandidater med kunnskap til å løse fremtidens utfordringer og videreutvikle studietilbud i miljørelaterte emner for kandidat og etterutdanning

 

 

Miljøutdanning og -forskning - miljøsymbol

Foto
Shutterstock

 

 

Klima- og miljøforskning og -utdanning

Dette er en del av NMBUs kjernevirksomhet og følges opp av rektorat, fakulteter, administrasjon.

Indikatorer

Kvalitativ beskrivelse fra studie- og FIE-direktør

 

Published 31. januar 2020 - 16:45 - Updated 24. February 2020 - 13:53