Miljøutdanning og - forsking

NMBUs viktigaste bidrag til betre miljø er gjennom utdanning av kandidatar, forsking, formidling og innovasjon. NMBU skal vera internasjonalt i forskingsfronten og utdanna kandidatar godt rusta til å bidra til ei bærekraftig framtid.

-          Gjera miljøperspektivet framtredande i fagleg verksemd og bidra med forskingsbasert miljøkompetanse åt samfunnet

-          Utdanna miljøbevisste kandidatar med kunnskap til å løysa framtida sine utfordringar og vidareutvikla studietilbod i miljørelaterte emne for kandidat og etterutdanning

Klima- og miljøforskning og -utdanning

Dette er ein del av NMBUs kjerneverksemd og rektorat, fakultet, administrasjon følgjer opp.

Indikatorar

Kvalitativ framstilling frå studie- og FIE-direktør

Published 31. januar 2020 - 16:45 - Updated 13. oktober 2020 - 9:17