Kjemikalier

Mål 2020

  • Redusere mengden av miljø- og helseskadelige kjemikalier
  • Inngå nye innkjøpsavtaler for laboratorierekvisita og kjemikalier der miljøperspektivet vektlegges.

 Mål 2030

  • Miljøvennlig drift av NMBUs laboratorier

 Tiltak

  • Substituere miljøfarlige kjemikalier så langt det lar seg gjøre
  • Redusere forbruk av kjemikalier
  • Jobbe kontinuerlig og målrettet med opplæring i kjemikaliehåndtering og laboratoriesikkerhet blant ansatte og studenter
  •  Fokusere på miljøvennlig drift av laboratoriene ved NMBU

Indikatorer

  • Årlig registrering og rapportering av bruk av plantevernmidler 
  • Overvåke innkjøp av kjemikalier

 

 

Published 31. januar 2020 - 16:42 - Updated 24. February 2020 - 13:58