Effektiv arealforvaltning

Overordnet mål

NMBU arealer skal forvaltes til beste for miljø, studenter og ansatte

Mål 2023

10% arealeffektivisering av bygningsmassen innen 2023 med utgangspunkt i 1.1.2014.

Tiltak

  • Analysere arealbruk
  • Gjennomføre rydding og reduksjon av lagerarealer
  • Gjennomføre Campusplan
  • Utarbeide en helhetlig forvaltningsplan som omfatter alle NMBUs arealer
  • Synliggjøre areal og energibruk for leietaker (innsikt 2.0)

Indikatorer

  • Areal/ antall studenter pluss antall ansatte
  • Ny bygningsmasse
  • Kvalitativ beskrivelse av nye prosjekter med fokus på miljø- og klimatiltak

 

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 24. February 2020 - 13:24