Avfallsreduksjon og økt sorteringsgrad

Mål 2030

 • Redusere avfallsmengden med 25 prosent 
 • Kildesortering med en materialgjenvinningsgrad på 70 prosent

Mål 2020

 • Kreve sorteringsgrad på 90 prosent i byggeprosjekter og redusere emballasje på byggeplass
 • Legge til rette for gjenbruk på campus

Tiltak

 • Se på mulige gjenbruksordninger for møbler og utstyr
 • Synliggjøre god gjenbrukspraksis i prosjekter  
 • Økt resirkulering gjennom ny rammeavtale våren 2020.
 • Etablere samlet rapporteringsløsning for alt avfall i nytt anbud på avfall i 2020
 • Gjennomføre kildesortering på alle bygg Tilrettelegge bedre for resirkulering av matavfall og andre aktuelle fraksjoner.
 • Se på muligheten for komprimatorer for papp der det er mest aktuelt.
 • Gjennomgang med SiÅs for å redusere avfall fra kantinene.

 Indikatorer 

 • Måle og rapportere mengder av sorterte fraksjoner og restavfall
 • Kvalitativ beskrivelse av arbeidet med forbedring av avfallssortering.
 • Måle og rapportere mengde kjemikalier som er destruert
 • Måle og rapportere mengde innkjøpte kjemikalier og plantevernmidler
 • Årlige infokampanjer
 • Beskrivelse av materialgjenvinningsgraden

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 21. February 2020 - 14:35