Miljø- og klimahandlingsplan

Høring på miljøhandlingsplan

NMBU grønn

I september vil NMBU gjennomføre en høring på ny miljøhandlingsplan. Vi håper vi skal få mange innspill på mål, tiltak og indikatorer fra studenter og ansatte.

Miljørådet vil gjennomgå innspillene og endelig plan legges frem for rektor til godkjenning i løpet av høsten.

Du finner mer relevant stoff i lenkene nedenfor:

Miljøårsrapport

Tabell med alle tiltak og indikatorer

Send dine innspill her

Nettside for miljøarbeidet på NMBU

Om du har spørsmål, kontakt miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli

Du finner mål, tiltak og indikatorer ved å trykke på hvert område nedenfor: