Miljø- og klimahandlingsplan

Høring på miljøhandlingsplan

NMBU grønn

Høsten 2020 vil vi ha høring på NMBUs miljøhandlingsplan. Har du innspill på hva vi bør satse på de neste årene som vil være gode miljø- og klimatiltak?

Frist for innspill er satt til 30. oktober. 

Høring

Send inn endringsforslag på på nettskjemaet nedenfor. Frist for innspill er satt til 30. oktober. Alle innspill vil bli bli lagt frem for miljørådet og ferdigstilt i desember. 

Send dine innspill her

Om du har spørsmål, kontakt miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli