Regler for bruk av bygdebike

For å bli medlem og låne sykler, må du være over 18 år.

1.     I juni er leien gratis den første timen hver gang du bruker en sykkel. Etter det blir det 15 kroner pr tur eller 100 kroner frem til vi tar inn syklene.

2.      Sykkelen skal alltid parkeres på et sykkelstativ på egen Bygdebikestasjon i Ås og alle stasjoner (huber) på NMBU: Ved retur må du sørge for at sykkel låses fast til et sykkelstativ. Avslutt deretter din leietid i telefonappen.

3.      På din sykkeltur kan du låse og låse opp så mange ganger du vil, sørg alltid for å låse fast sykkelen i et sykkelstativ

4.      Du er selv ansvarlig for at det er strøm og nok data til telefon

5.      Ved feil med sykkel eller lås, meld dette via appen.

6.      Vi anbefaler bruk av hjelm, som du må ha med selv.

7.      Syklene skal ikke brukes i ruspåvirket tilstand

8.      Du er personlig ansvarlig for sykkelen til den er korrekt satt tilbake på plass i et sykkelstativ. Ved tap av sykkelen mens du leier den, betales en egenandel på 3000 kroner. Du kan også bli erstatningsansvarlig ved skade på sykkel og utstyr som skyldes uaktsomhet fra din side.

9.   Du er ansvarlig for å følge alle gjeldende trafikkregler. Bygdebike fraskriver seg ethvert ansvar for skade du måtte påføre deg selv eller andre /andres eiendom, som følge av bruk av våre sykler. Misbruk av reglene for systemet vil bli fulgt opp og med gjentagende brudd vil en kunne bli utestengt. Alvorlige brudd vil bli anmeldt til politiet.

10.   Gjennom å godkjenne ditt medlemskap i denne sykkelplanen, godkjenner du personvernerklæring for behandling av personopplysninger. Du kan lese mer her: https://www.nmbu.no/om/miljoarbeidet/bygdebike/bruk-av-app-l-s-og-sykler/personvern-og-bruk-av-app

Published 4. juni 2018 - 15:13 - Updated 5. juni 2018 - 12:31