Personvern og bruk av app

Opprettelse av konto for Bygdebiketjenesten vil innebære at det registreres opplysninger knyttet til din bruk av sykkeltjenesten. Dette er opplysninger om;

  • Navn og mailadresse
  • tid og sted for uttak og tilbakelevering av sykkel
  • opplysning om reiseruter, avstander
  • avgift for tjenesten.

 Opplysningene over vil bli behandlet til følgende formål:

 a) for levering og administrasjon eks. reparasjoner

 b) kvaliteten på arbeidet, analyse og utvikling

 c) for å overvåke mulige tyveri og svindel

 Kontoinnehaverens personlige data og bruk av tjenesten vil bli gitt videre til myndigheter for de formål som er angitt ovenfor under a-c. Aggregerte data om hvordan tjenesten brukes kan gjøres offentlig, men da vil dette være en anonymisert fremstilling. Dette vil for eksempel være bruk av Bygdebike pr måned eller lignende.

 NMBU er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven knyttet til de personopplysningene som er registret på deg som kontoinnehaver, se over. Du har rett til innsyn i disse og kan ved skriftlig henvendelse til NMBU, å få denne informasjonen. Du har også rett til å be om at uriktige opplysninger rettet, blokkert eller slettet.

 Personlige data Åspro og NMBU har tilgang til lagret i databasen, kan du se: https://www.donkey.bike/gdpr/

Betalingsinformasjon:

Donkey republic bruker Stripe som sin partner for betalingstransaksjoner og lagrer ikke finansiell informasjon på sine egne servere. Stripe lagrer økonomiske data og kredittkortinformasjon  på sine servere. Hverken NMBU eller Åspro har tilgang til kredittkortinformasjon, kun til utførte betalinger.

 

Published 14. April 2016 - 17:05 - Updated 5. juni 2018 - 12:37