Miljøarbeidet

5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Miljøfysikk og fornybar energi
NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. Samtidig vil vi gjennom driften belaste miljøet minst mulig.
NMBUs overordnede miljømål

I tillegg til viktige bidrag gjennom utdanning, forskning og formidling vil vi gjennom driften belaste miljøet minst mulig, være klimanøytrale, skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning, minimere den totale miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester og ha miljøkompetente medarbeidere og ledere.

Miljøforskning og -utdanning på NMBU

Last ned brosjyre: (pdf)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli