Miljøarbeidet

Hvordan sikre nok, riktig og bærekraftig mat til verdens befolkning

NMBU sitt viktigaste bidrag til berekraftig miljø er gjennom utdanning av kandidatar, forsking og formidling. Samstundes vil vi gjennom drifta belaste miljøet minst mogleg.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli