Statens Pensjonskasse

En arbeidstaker i staten har både rett og plikt til å bli medlem av pensjonskassen forutsatt at en arbeider i stilling med minst 14 timer pr uke. 

Statens pensjonskasse

Hensikten med pensjoner fra Statens Pensjonskasse er å sikre stats-ansatte et tillegg til folketrygden, slik at du etter samordning kommer bedre ut enn om du hadde folketrygden alene.

Folketrygden er grunnpilaren i det norske pensjons- og trygdesystemet. Folketrygden omfatter alle som er bosatt eller som arbeider i Norge. Folketrygden gir derfor en grunnleggende økonomisk trygghet for alle. 

Pensjoner fra Statens Pensjonskasse reguleres i takt med endringene i folketrygdens grunnbeløp. Hver gang grunnbeløpet stiger (normalt pr. 1. mai hvert år) vil pensjonene stige med samme prosent. 1G er fra 1. mai 2013 på  på 85 245 kroner. 
Felles for alle pensjonsformene er at det ligger en begrensning av pensjonsgrunnlaget. Inntekt utover 12 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. 

Gode brosjyrer fra Statens Pensjonskasse om de forskjellige pensjonsordningene fås ved den enkelte enhet eller ved Personal- og organisasjonsavdelingen. 

Hensikten med pensjoner fra Statens Pensjonskasse er å sikre stats-ansatte et tillegg til folketrygden, slik at du etter samordning kommer bedre ut enn om du hadde folketrygden alene.

Published 17. januar 2014 - 11:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:31