Lærling ved NMBU

NMBU er en attraktiv og selvstendig lærebedrift innenfor flere ulike fagområder og vi er alltid på utkikk etter nye læreplasser.

 

Alt fra kontorfag til produksjonsteknikker er aktuelle lærlingplasser på NMBU. Pr. 2021 har vi 11 lærlinger fordelt på åtte fag, og antallet øker stadig. Som lærling har du krav på både en lærekontrakt og arbeidskontrakt. Du er under opplæring samtidig som du er en arbeidstaker og har samme rettigheter som andre ansatte i bedriften.

Du har krav på lønn under læreperioden, samt opptjente feriedager.

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 29 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 29 utgjør for tiden kr 340 500 før skatt. 

Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende månedslønn før skatt: 

 • Første halvår: 8512 kr (30%) 
 • Andre halvår: 11350 kr (40%)
 • Tredje halvår: 14187 kr (50%)
 • Fjerde halvår: 22700 kr (80%)

Du vil få en erfaren veileder som følger deg opp hele perioden. Du er sikret en god opplæring med gode vilkår for en bestått fagprøve.

NMBU har lang erfaring med lærlinger innen flere ulike lærefag

Våre lærefag

 • Kontor- og administrasjon
 • IKT-service
 • Gartner
 • Byggdrifter / vaktmester
 • Elektriker
 • Dataelektroniker
 • Rørlegger
 • Produksjonstekniker
 • Industrimekaniker
 • Hestefag
 • Laboratoriefag

Vår lærlingkoordinator og engasjerte veiledere sørger for at du alltid vil trives i din arbeidssituasjon. NMBU tilbyr et godt miljø for lærlinger med månedlige sosiale samlinger og faglige kurs. For deg som fortsatt går på videregående skole, er det muligheter for å gjennomføre prosjekt til fordypning hos NMBU.

Med fagbrevet stiller du sterkt når du søker videre jobb i ditt yrke. Du kan også velge Y-veien om du ønsker høyere utdanning uten generell studiekompetanse. Om du ønsker å ta påbygg etter læretiden kan du velge å gå vg4 - dette gjelder fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie.

 

Søk lærlingplass

 

Published 1. February 2017 - 9:04 - Updated 10. mai 2021 - 13:09