NMBU Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Aktuelt

ZooPa prosjektet

ZooPa er et samarbeidsprosjekt som bringer NMBU og the Postgraduate Institute for Medical Education and Research (PGIMER) in Chandigarh, India - sammen. 
NMBU-studenter har nå sjansen til å delta i ZooPa: gjennom utveksling, en workshop, et forskningsprosjekt eller på et hands-on kurs.

NMBU Veterinærhøgskolen

På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer og dyrepleiere og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Mer om oss

Kontakt oss

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.