+Forskning

Institutt for plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nasjonalt og internasjonalt senter for plantekunnskap som knytter utdanning og forskning til bruk av planter i landbruk, landskap og til produksjon av mat.

Studier

Fremtiden trenger folk med kompetanse innen våre fag. IPV tilbyr bachelor og masterstudier i Biologi og Plantevitenskap, i tillegg tilbyr vi to internasjonale engelskspråklige masterprogram i Agroecology og Plant Sciences.

Forskning

Aktuelt

Guest lecture about plant tolerance to freezing
Agroøkologi-gruppa ved Geir Lieblein, Tor Arvid Breland og Anna Marie Nicolaysen besøkte i slutten av februar/begynnelsen av mars samarbeidspartnere ved University of Calcutta (UoC).
Guest lecture in "Genetic analysis of S tagonospora nodorum blotch (SNB) resistance in wheat for Western Australian production environments "

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier