+Forskning

Institutt for plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nasjonalt og internasjonalt senter for plantekunnskap som knytter utdanning og forskning til bruk av planter i landbruk, landskap og til produksjon av mat.

Studier

Fremtiden trenger folk med kompetanse innen våre fag. IPV tilbyr bachelor og masterstudier i Biologi og Plantevitenskap, i tillegg tilbyr vi to internasjonale engelskspråklige masterprogram i Agroecology og Plant Sciences.

Forskning

Poteter – kvalitet og lagring

Pia Heltoft Thomsen sin doktorgrad vil bidra til å redusere  lagringssvinnet hos potet.

Aktuelt

Stor bredde blant mottakerne av årets Yaras-stipend. De fire masterstudentene representerer fire forskjellige studieprogram fra fire ulike institutt.
Torsdag 19.mai er det plantenes dag (Fascination of Plants Day) på Campus Ås.
Pia Heltoft Thomsen sin doktorgrad vil bidra til å redusere lagringssvinnet hos potet.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Følg oss på sosiale medier