+Forskning

Institutt for plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nasjonalt og internasjonalt senter for plantekunnskap som knytter utdanning og forskning til bruk av planter i landbruk, landskap og til produksjon av mat.

Studier

Fremtiden trenger folk med kompetanse innen våre fag. IPV tilbyr bachelor og masterstudier i Biologi og Plantevitenskap, i tillegg tilbyr vi to internasjonale engelskspråklige masterprogram i Agroecology og Plant Sciences.

Forskning

Aktuelt

Alle interesserte inviteres til gjesteforelesning av prof. Marcin Rapacz fra University of Agriculture, Krakow den 16. desember.
Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt , ifølge doktoravhandlingen til Daria Markina ved ...
Forsøk har vist at hvete får svakere glutenkvalitet i sesonger med kjølig og fuktig vær. Dette gjør at bakekvaliteten av norsk hvete varierer fra år ...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier