Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Vi er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Vårt fagområde er produksjonsdyr på land og i vann – altså husdyrene våre og oppdrett av fisk i vann.

Studier

Studier ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)

Forskning

The FeedMileage project

The research project aims to increase the efficiency of Norwegian farm animal production by advanced nutritional and genetic methods.

Hunden gnager seg til renere tenner

Margbein fra storfe fungerer litt som en tannbørste for hunder. Det fjerner plakk, men det er forskjell på hvor effektive de ulike typene margbein...

Aktuelt

Klimaendringer og mer intensiv ressursutnytting av nordområdene vil føre til endringer for reindriften. Det nordiske senteret skal undersøke reindriftens tilpasningsmuligheter til disse endrede sosio-økologiske forholdene.
Mandag 15. august 2016 kl. 09.00 ønsker vi velkommen til nye studenter ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.
En oppfinnsom kar og en sementblander gjør at fiskeoppdrettere og fôrprodusenter kan spare både penger og arbeid.

Mer fra instituttet

The FeedMileage project

The research project aims to increase the efficiency of Norwegian farm animal production by advanced nutritional and genetic methods.

GenoSysFat

GenoSysFat - Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

LabTek - analyser og priser

Oversikt over analysetilbudet med metode- og arbeidsbeskrivelser

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Center for Feed Technology

Center for Feed Technology (Fôrtek) is international centre for feed technology owned by the Norwegian University of Life...

Om Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk (SHF) ble etablert i 1994 som et samarbeidstiltak mellom daværende UMB og NVH. I dag er SHF en del av Norges miljø- og...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Vårt institutt favner de tradisjonelle husdyrfagene avl, ernæring og etologi . Innenfor dette jobber vi med fôrteknologi og stoffskifteforsøk, kvantitativ og molekylær genetikk, og kvaliteten på produkter laget av egg, melk og kjøtt.

Følg oss på sosiale medier