+Meny

Institutt for landskapsplanlegging

Vi er ledende innen landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, folkehelsevitenskap, samt eiendom og jus. Vi er opptatt av å utdanne gode folk på våre fagområder og samarbeider tett med offentlige aktører og næringslivet for å få til dette.

Studier

Studier ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Forskning

Åpnet unikt historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

Onsdag åpnet Institutt for landskapsplanlegging på Ås en ny fagsamling som representerer en kjempeinnsats for forskning og undervisning i norsk...

Steinar Taubøll kommenterer ny høyesterettsdom

Rettsutviklingen innen klimatilpasningsansvar har fått fyldig spalteplass i bladet Juristkontakt. Intervjuet med Steinar Taubøll om bygging i...

Les ILP-kronikken om tomtefesteloven

Bergsholm, Bærug og Holth med kronikk i Nationen 8. april

Aktuelt

Masterprogrammet er blitt tildelt "AESOP CERTIFICATE OF QUALITY" etter en grundig gjennomgang av programmets innhold og undervisningsmetoder.
Det utlyses to masterstipend á kr 10.000 våren 2016. Søknadsfrist er 1. mars 2016.
Bilen formet våre liv i det forrige århundret. Nå satser Oslo på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Hva betyr det for byutviklingen? Kan fremtidens knutepunkter bli ...
Nye lærerkrefter og ny litteratur setter i år ny energi i det tradisjonsrike faget.
Tid: 09. februar 2016, kl. 10:00-13:00 Sted: NMBU - Campus Ås, Økonomibygningen - Blått rom.

Mer fra instituttet

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration...

Landskapsingeniørstudentene ved NMBU er blant landets mest fornøyde studenter

Centre for Land Tenure Studies

27. juni 2011 åpnet Centre for Land Tenure Studies på NMBU.

Forskerskolen

Forskerskolen ved Institutt for landskapsplanlegging ble startet i 2010.
Det er opptak en gang i året, og normalt starter skolen opp i...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for landskapsplanlegging (ILP) har fire fagområder: by- og regionplanlegging, eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet har 750 studenter, 25 PhD studenter og 80 ansatte.

Følg oss på sosiale medier