+Meny

Institutt for landskapsplanlegging

Vi er ledende innen landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, folkehelsevitenskap, samt eiendom og jus. Vi er opptatt av å utdanne gode folk på våre fagområder og samarbeider tett med offentlige aktører og næringslivet for å få til dette.

Studier

Studier ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Aktuelt

Fra 1680 lå en av Vestlandets mest herskapeligste hager på Stend utenfor Bergen. I 1861 var den blitt for dyr å holde og ble fjernet. ...
Velkommen til mastergradspresentasjon i Folkehelse. Mette Svenningsen presenterer sin mastergrad i Folkehelse ved Institutt for landskapsplanlegging på NMBU. Oppgaven handler om redioaktiv forurensing og oppfatning ...
Universitetsparken på Campus Ås har mye å by på. Nå også en egen kunstutstilling om vånd, også kalt jordrotter.
Hvordan skal vi få plass til 1 milliard nye mennesker? Og samtidig ta hensyn til økosystemene i byen? Dette vil du ikke gå glipp av: ...
Velkommen til Elin T. Sørensens PhD-startseminar på Kornrommet i Vitenparken tirsdag 27. september. Startseminaret etterfølges av en dybdesamtale om «Landskapsarkitekten som forsker».

Forskning

Åpnet unikt historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

Onsdag åpnet Institutt for landskapsplanlegging på Ås en ny fagsamling som representerer en kjempeinnsats for forskning og undervisning i norsk...

Nettportal for norsk forskning på natur og helse

En ny nettportal med oversikt over norsk forskning på sammenhenger mellom natur og helse er å finne på NMBU’s nettsider.

Steinar Taubøll kommenterer ny høyesterettsdom

Rettsutviklingen innen klimatilpasningsansvar har fått fyldig spalteplass i bladet Juristkontakt. Intervjuet med Steinar Taubøll om bygging i...

Mer fra instituttet

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration...

Landskapsingeniørstudentene ved NMBU er blant landets mest fornøyde studenter

Centre for Land Tenure Studies

27. juni 2011 åpnet Centre for Land Tenure Studies på NMBU.

Forskerskolen

Forskerskolen ved Institutt for landskapsplanlegging ble startet i 2010.
Det er opptak en gang i året, og normalt starter skolen opp i...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for landskapsplanlegging (ILP) har fire fagområder: by- og regionplanlegging, eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet har 750 studenter, 25 PhD studenter og 80 ansatte.

Følg oss på sosiale medier