Centre for Land Tenure Studies - in Norwegian

CLTS Rapport: Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk

Ny CLTS Rapport skrevet av Erling Berge "Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk" er ein del av forskingsprosjektet "Jordleie og strukturendringer i norsk landbruk".

CLTS Arbeidsnotat om jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

Arbeidsnotat "Jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner" er skrevet av Stein T. Holden, Erling Berge, Espen O. Sjaastad, Geir H. Strand og Håvard Steinsholt.

CLTS Arbeidsnotat om landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune

Arbeidsnotat "Landbrukseiendommer og jordleie i Rissa kommune" er skrevet av Stein T. Holden.

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Seminar med Hans Mattsson

Hans Mattsson, professor emeritus ved Institutt for Real Estate og Construction Management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm, vil holde en presentasjon 29. august, kl. 09.30 Gult rom, Circus bygningen.

CLTS Arbeidsnotat om eindomsrettigheter og jordleie i Rissa

Arbeidsnotat "Eindomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år" er skrevet av Stein T. Holden.

Jordleieprosjektet i media

CLTS og Norsk institutt for skog og landskap har fått en bevilgning for å gjøre en prøve om gransking om jordleie i dagens norske jordbruk. Norddal kommune sammen med Ås og Rissa er med i granskingen.

Internasjonalt år for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Jordleieprosjektet i media

I følge Fosna-Folket nesten halvparten av jordbruksjorda i Norge er nå leid.

CLTS Årsmelding 2013

CLTS Årsmelding 2013 er nå publisert.

Disputas - Therese Dokken

Torsdag forsvarer Therese Dokken sin doktoravhandling i samfunnsøkonomi. Hun har benyttet nye metoder for å belyse velkjente problemstillinger innen fattigdom og utvikling.