+Studier
+Forskning

Handelshøyskolen, NMBU

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Studier

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon.

Forskning

Aktuelt

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én ...
Etter tolv år som populær timeforeleser, er David Eilertsen nå ansatt i fast stilling som universitetslektor i skatterett ved Handelshøyskolen, NMBU. Eilertsen jobber også som ...
Forrige uke reiste førsteårs masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon på besøk til ekspansive innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer i Mosseregionen.

Mer fra instituttet

Tettere samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på muligheter for tettere kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

Prosjektleder ved Handelshøyskolen

Anders Winquist Stabursvik er ansatt som prosjektleder for masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon.

Ny førsteamanuensis i ledelse

Nicolay Worren er tilsatt som førsteamanuensis i ledelse ved Handelshøyskolen, NMBU.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Følg oss på sosiale medier

Kalender

test