Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

NMBUs prosjekt BIOTOUR søker en kommunikasjonsmedarbeider og administrator (ca. 50% stilling).
Professor emeritus Sigmund Hågvar er ute med ny bok om frontlinjene i den norske miljøkampen. Sammen med Bredo Berntsen spør han: Hvordan står det til, ...
For første gang er det dokumentert at fugler kan trekke fra Amazonas og over Andesfjellene. Hittil har forskerne trodd at den massive fjellkjeden har vært ...

Mer fra instituttet

INAs blogger

INA har aktive og engasjerte forskere med mange meninger om sine fagfelt.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier