Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

NMBU inviterer til sitt årlige seminar om naturbasert reiseliv. Årets tema er aktualisert av økt turismetilstrømming til Norge, og økt trengsel og redningsaksjoner på populære ...
NMBUs professorer Andreas Brunner og Birger Solberg har fått bevilget til sammen cirka 6 millioner kroner til to prosjekter om bærekraftig skogbruk.
NMBU har fått status som observatør på FNs klimakonferanse som i år finner sted i Marokko.

Mer fra instituttet

Seminar: 'Amazonia in the Anthropocene'

Den 20. mai inviterer NMBU, NHM og UiO til et spennende heldagsseminar om Amazonas. Temaer som dekkes inkluderer biologisk mangfold,...

INAs blogger

INA har aktive og engasjerte forskere med mange meninger om sine fagfelt.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier