Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

Postdoktor Johan Asplund (INA) har fått 7 millioner fra Norges Forskningsråd til sitt prosjekt om primærprodusenter og deres effekter på tundraen.
Hva om du kunne hente detaljerte bilder for et område - hver dag? Den fremadstormende satellitteknologien er i ferd med å frembringe en revolusjon innenfor ...
NMBU inviterer til sitt årlige seminar om naturbasert reiseliv. Årets tema er aktualisert av økt turismetilstrømming til Norge, og økt trengsel og redningsaksjoner på populære ...

Mer fra instituttet

Seminar: 'Amazonia in the Anthropocene'

Den 20. mai inviterer NMBU, NHM og UiO til et spennende heldagsseminar om Amazonas. Temaer som dekkes inkluderer biologisk mangfold,...

INAs blogger

INA har aktive og engasjerte forskere med mange meninger om sine fagfelt.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier