Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

Avfallsbransjen er i rivende utvikling og har et stort behov for kvalifisert kompetanse. Ved NMBU er det nå mulig å skreddersy studiet sitt i denne ...
Torsdag den 8. september arrangerer INA et åpent seminar til ære for Ole Hofstad og Birger Solberg.
Etter 16 år som INA-ansatt takker nå professor Ørjan Totland for seg og vender nesa mot Universitetet i Bergen.

Mer fra instituttet

Seminar: 'Amazonia in the Anthropocene'

Den 20. mai inviterer NMBU, NHM og UiO til et spennende heldagsseminar om Amazonas. Temaer som dekkes inkluderer biologisk mangfold,...

INAs blogger

INA har aktive og engasjerte forskere med mange meninger om sine fagfelt.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier