Institutt for naturforvaltning

INA favner bredt og knytter sammen spennende forskning og utdanning innen grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogfag.

Forskning

Biologisk mangfold i kraftgater

Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Fremmer de spredning av fremmede arter, eller skaper de et habitat for sjeldne og truete arter...

Aktuelt

Vil du være trendy i ferien, velger du ikke 14 dager på ei solseng. Nå er det action fra sykkelsetet, i kajakk eller langs klatrestier ...
Norges nasjonalfugl, Fossekallen, er spesielt følsom overfor miljøforandringer.
En ny masteroppgave i naturforvaltning dokumenterer at menneskelig tilstedeværelse påvirker ville dyrs atferd i stor grad, og at effektene av påvirkningen kan være sesongavhengige.

Mer fra instituttet

Seminar: 'Amazonia in the Anthropocene'

Den 20. mai inviterer NMBU, NHM og UiO til et spennende heldagsseminar om Amazonas. Temaer som dekkes inkluderer biologisk mangfold,...

INAs blogger

INA har aktive og engasjerte forskere med mange meninger om sine fagfelt.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

INA har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur.

Følg oss på sosiale medier