Institutt for matematiske realfag og teknologi

IMTs forskningsmiljø jobber med nyskaping og teknologiutvikling i nært samarbeid med studenter, næringsliv og forvaltning. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). IMT er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Studier

Vi tilbyr sivilingeniørutdanning og lektorutdanning i realfag (femårig mastergrad), praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, bachelorstudier og studier i frie realfag.

Forskning

Aktuelt

Resultatene fra Studiebarometeret 2015 er klart. Masterstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi er på delt andreplass med NTNUs Industriell design i kategorien for sivilingeniører.
Nå kan NMBUs grønne sivilingeniører juble over at de får bedre fasiliteter, for Kunnskapsdepartementet tildeler 35 mill. kroner til rehabilitering av lokalene de holder til ...
Det er bredt dokumentert at algebra er et utfordrende emneområde i matematikk for mange elever. I forskningsprosjektet Ark&App har forskere ved NMBU i samarbeid med ...

Mer fra instituttet

Semesterstart 2015

Mandag 10. august ønsker IMT velkommen alle nye studenter som begynner på Master i teknologi, Lektorutdanning i realfag, Bachelor i...

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IMT forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri og forvaltning.

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier