Institutt for matematiske realfag og teknologi

IMTs forskningsmiljø jobber med nyskaping og teknologiutvikling i nært samarbeid med studenter, næringsliv og forvaltning. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). IMT er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Studier

Vi tilbyr sivilingeniørutdanning og lektorutdanning i realfag (femårig mastergrad), praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, bachelorstudier og studier i frie realfag.

Forskning

Aktuelt

Professor Cecilia Futsæthers veiledet masterstudent Thomas Mo Wiig i miljøfysikk ved IMT i 2011, i samarbeid med FFI. Masterarbeidet ledet til en publikasjon i journalen ...
NMBU-ledet prosjekt om vannressursforvaltning og vann- og avløpsrensing er tildelt millioner i årets søknadsrunde i Erasmus+ kapasitetsbygging.
- Noe av det som motiverer meg er å ha kontakt med alle studentene som vil gjøre noe for samfunnet og verden, sier NMBUs nye ...

Mer fra instituttet

Semesterstart 2016

Mandag 15. august ønsker Institutt for matetmatiske realfag og teknologi (IMT) velkommen alle nye studenter som begynner på Master i...

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IMT forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri og forvaltning.

Følg oss på sosiale medier