Institutt for matematiske realfag og teknologi

IMTs forskningsmiljø jobber med nyskaping og teknologiutvikling i nært samarbeid med studenter, næringsliv og forvaltning. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). IMT er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Studier

Vi tilbyr sivilingeniørutdanning og lektorutdanning i realfag (femårig mastergrad), praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid, bachelorstudier og studier i frie realfag.

Forskning

Aktuelt

I framtida kan kreftdiagnostikk bli mindre tidkrevjande ved hjelp av dataprogram som både teiknar inn svulsten, målrettar behandlinga og viser kor mottakeleg den er for ...
Kronikk i Bistandsaktuelt: Kampen mot malaria må ikke stoppe, men må fortsette med økt økonomisk, teknisk og faglig støtte.
Resultatene fra Studiebarometeret 2015 er klart. Masterstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi er på delt førsteplass med NTNUs Industriell design i kategorien for sivilingeniører.

Mer fra instituttet

Semesterstart 2015

Mandag 10. august ønsker IMT velkommen alle nye studenter som begynner på Master i teknologi, Lektorutdanning i realfag, Bachelor i...

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IMT forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri og forvaltning.

Følg oss på sosiale medier