Fremtidens Campus

Nye Campus Ås, som skal stå ferdig 2019, vil bli et kraftsenter for innovasjon, forskning og undervisning innen miljø- og biovitenskap.

Fremtidens campus

Det begynte med sammenslåingen av to tradisjonsrike utdanningsinstitusjoner:

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap formelt til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Resultatet er den største utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren noen gang. 

I perioden 2011 til 2019 skal det investeres flere milliarder kroner i å utvikle Campus Ås for fremtiden.

Nye undervisnings- og forskningsbygg, nytt fellesbygg med kantine og bibliotek, rehabilitering av Urbygningen, nye studentboliger og ny infrastruktur skal på plass.

Når veterinærforskningen og -utdanningen i 2019 flytter fra Adamstuen til et topp moderne nybygg på Ås, vil kunnskapen om alle ledd i den biologiske produksjonskjeden være samlet på ett sted.

Dermed ligger alt til rette for å utnytte synergier og tverrfaglighet i jakten på løsninger på noen av vår tids største utfordringer.

Du kan følge utviklingen i byggeprosjektet her.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSBYGG FOR VETERINÆRFAG

Mer enn 30 bygninger er blitt revet for å få plass til det massive forsknings- og undervisningsbygget for veterinærfag på Campus Ås.

Bygget blir over 60 000 kvadratmeter stort – tilsvarende nesten ni fotballbaner .

I tillegg til tradisjonelle undervisningsarealer og kontorer, rommer bygget laboratorier, dyrestaller, universitetssykehus for dyr med mer.

Smittevernhensyn krever avanserte byggetekniske løsninger og teknologi.

Også Veterinærinstituttet, som blir med på flyttelasset fra Adamstuen til Ås i 2019, vil få plass i det nye bygget.

INFRASTRUKTUR

Når Campus Ås vokser seg større trenger også infrastrukturen et løft. Hovedveier rundt Campus er blitt utbedret, og nye veier er etablert inne på Campus.

All ny infrastruktur tar hensyn til at mange sentrale bygninger og det historiske parkanlegget på Campus Ås er fredet.

REHABILITERING AV URBYGNINGEN

Urbygningen fra 1902 utgjør kjernen av Campus Ås’, og ble sammen med en rekke andre historiske bygninger fredet av Riksantikvaren i 2014 – både utvendig og innvendig. Også deler av den omkringliggende parken ble fredet.

Nå blir Urbygningen restaurert og rehabilitert for videre dyst som undervisningsbygg. Arbeidene skal være ferdig slik at den kan tas i bruk av studenter og ansatte i løpet av 2016.

Les mer om fremdriften i samlokaliserings- og utbyggingsprosjektet her

Studenter utenfor Urbygningen
Studenter utenfor Urbygningen
Foto
NMBU

SENTER FOR HUSDYRFORSØK

I mai 2015 stod de nye byggene som huser Senter for husdyrforsøk klare, med tidsriktige fasiliteter for forskning og undervisning i husdyrvitenskap. Dermed er første trinn i et samlokalisert NMBU på plass.

Senteret omfatter flere nye bygg: Tre høyteknologiske driftsbygninger – småfefjøs, grisehus og storfefjøs, i tillegg til et administrasjonsbygg og et verkstedbygg med traktorgarasje.

Senteret utgjør hovedtyngden av driftsbygningene på Ås gård, og ligger av smittevernhensyn én kilometer fra der det nye bygget som skal huse veterinærfag.

FISKELABORATORIUM

Utbyggingen av Senter for husdyrforsøk omfatter også et nytt og moderne fiskelaboratorium.

Fiskelaboratoriet, som ligger i et ombygget grisehus, stod klart i mai 2015 og åpnes offisielt i juni 2016. Det åpner for helt nye forskningsmuligheter.

STUDENTBOLIGER

Til alle tider har studentene både bodd og studert på Campus Ås. Seks nye blokker i studentbyen Pentagon viderefører den tradisjonen. 

254 hybler fordelt på to åtte-etasjers høyblokker ble tatt i bruk i 2013, mens 227 hybler fordelt på fire fire-etasjers blokker stod klare i 2014.

De nye bygningene er av massivt tre, og demonstrerer i god, innovativ NMBU-ånd at det går an å bygge høyt og miljøvennlig med biologiske materialer.

 

Published 20. juli 2015 - 13:57 - Updated 31. mars 2016 - 12:29