Universitetsbiblioteket Campus Adamstuen

Biblioteket på Adamstuen omfatter fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene. Her finner du mer informasjon om bibliotekets tjenester og en oversikt over fagressurser for veterinærmedisin og dyrepleie.

Se Universitetsbibliotekets hovedside for mer informasjon om fagressurser, databaser og kurs.

Bibliotek

Kontakt

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo
Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post:

 Åpningstider:

Mandag-Torsdag kl. 08:00-19:00 (15:00)*
Fredag kl. 08:00-15:00

 *Sommertid


 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om fagressurser, innkjøp av litteratur, referansehåndteringsverktøyet EndNote eller registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin.

 

Published 23. juli 2015 - 14:44 - Updated 29. januar 2019 - 11:25