Søknad

Alle som har søkt om plass tidligere og ikke har fått fast barnehageplass må søke på nytt innen fristen.

Barnehagen er med i Oslo kommunes samordnende opptaksprosess som gjelder både kommunale og private barnehager, jfr.§ 12 i Barnehageloven.

Alle som søker plass i Stiftelsen NVH-barnehagen må derfor gjøre dette via søknad om barnehageplass på Oslo kommunes nettportal. Stiftelsen NVH-barnehagen må settes som et av valgene. Ansatte og studenter ved NMBU må legge inn kommentar i søknadsskjemaet om at de er interne søkere. Utenbys sender søknad til bydel der førsteønsket barnehage ligger. Les NVH-barnehagens vedtekter (link til vedlagte vedtekter for NVH-barnehagen) før søknaden sendes.

 Tilbud om plass gis skriftlig via e-mail og sms av Oslo kommune med svarfrist på 7 dager. Tilbudet må besvares innen fristen. Tilsagn om plass gis med forbehold om eventuell endring på grunn av klage på opptaket. Avslag på søknad om plass i barnehagen gis skriftlig av Oslo kommune.

Vedtekter for NVH-barnehagen

Published 14. august 2020 - 8:44 - Updated 14. august 2020 - 9:43