Meny
Barnehage
Søknad

Søknad

Søknad om plass

Søknaden gjelder for barnehageåret 2020/2021

SØKNADSFRIST for hovedopptaket 2020: 1. mars

Fyll ut rubrikkene og trykk "send". Dersom du har fylt ut alle rubrikker som skal fylles ut, får du en kvitteringsside som viser at søknaden din er registrert. Skriv ut kvittering. 

Alle rubrikker som er merket med stjerne, må fylles ut.

NB! Alle som har søkt om plass tidligere og ikke har fått fast barnehageplass må søke på nytt innen fristen.
 
Alle som søker plass i Stiftelsen NVH-barnehagen må også sende søknad til Oslo kommune med Stiftelsen NVH-barnehagen som et av valgene pga samordnet opptak. Husk å krysse av for bedriftsplass i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema finnes under Oslo kommunes nettsider

Utenbys sender søknad til bydel der førsteønsket barnehage ligger. Dersom det ikke sendes søknad til Oslo kommune, mister søker retten til plass i Stiftelsen NVH-barnehagen.

Les NVH-barnehagens vedtekter før søknaden sendes.

Tilbud om plass gis skriftlig via e-mail og sms av Oslo kommune med svarfrist på 7 dager. Tilbudet må besvares innen fristen. Tilsagn om plass gis med forbehold om eventuell endring på grunn av klage på opptaket.

Avslag på søknad om plass i barnehagen gis skriftlig av Oslo kommune.

OPPLYSNINGER OM BARNET
11 siffer
Velg starttidspunkt
FORESATT
11 siffer
For ansatte ved NMBU-Veterinærhøgskolen og i Stiftelsen NVH-barnehagen
Ansatt fra
FOR STUDENTER
UNDERSKRIFT