NMBU Veterinærhøgskolens barnehage

NMBU Veterinærhøgskolens barnehage (Stiftelsen NVH-barnehagen) er en privat barnehage for barn av studenter og ansatte ved NMBU Veterinærhøgskolen, og drives som en stiftelse. 

Barnehage

Stiftelsen NVH-barnehagen har et styre som har ansvaret for at Stiftelsen blir forvaltet tilfredsstillende. Stiftelsen NVH-barnehagen har to avdelinger med henholdsvis 8 og 10 barn i alderen 0-3 år (Musungen og Rumpetrollet) og en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år (Geitekillingen). 

Les mer om barnehagen på dens egne nettsider.

søknadsskjema her. 

Published 6. February 2014 - 10:48 - Updated 10. juni 2020 - 13:44