Campus Adamstuen

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dermed ble forskning og undervisning om hele den biologiske produksjonskjeden samlet under én og samme paraply.

Utdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Veterinærmedisin tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Fire institutter er organisert under NMBU Veterinærhøgskolen:

På Campus Adamstuen ligger også Veterinærhøgskolens dyresykehus som består av Dyresykehuset - smådyr og Dyresykehuset - hest. I tillegg har vi Produksjonsdyrklinikkene. Dyresykehuset og klinikken behandler syke dyr, og er tett knyttet til forskning og undervisning ved NMBU Veterinærhøgskolen.

I 2020 flytter NMBU Veterinærhøgskolen inn i topp-moderne bygg på Campus Ås. Da vil endelig alle NMBUs syv fakulteter være samlet på ett sted. Les mer om flytteprosjektet her.

Published 22. juni 2015 - 16:23 - Updated 15. mai 2020 - 11:45