Campus Adamstuen

  • Campus Adamstuen
    Foto
    Knut Bry

Veterinærhøgskolen holder til på Campus Adamstuen og er Norges eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon.

Campus Adamstuen

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dermed ble forskning og undervisning om hele den biologiske produksjonskjeden samlet under én og samme paraply.

Utdanningen ved Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Veterinærmedisin tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Fire institutter er organisert under Veterinærhøgskolen:

På Campus Adamstuen ligger også Veterinærhøgskolens klinikker  som består av Smådyrklinikken, Hesteklinikken og Produksjonsdyrklinikken. Klinikkene tar i mot syke dyr fra hele landet, og er tett knyttet til forskning og undervisning ved Veterinærhøgskolen.

I 2019 flytter Veterinærhøgskolen inn i topp-moderne bygg på Campus Ås. Da vil endelig alle NMBUs syv fakulteter være samlet på ett sted. Les mer om byggeprosjektet her.

Published 22. juni 2015 - 16:23 - Updated 30. januar 2019 - 12:38