Campus Adamstuen

  • Campus Adamstuen
    Foto
    Knut Bry

Campus Adamstuen er hjem til Veterinærhøgskolen: Norges eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon.

Campus Adamstuen

Utdanningen ved Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen  veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dermed ble forskning og undervisning om hele den biologiske produksjonskjeden samlet under én og samme paraply.

Veterinærhøgskolen har fire institutter, hvor av fire er organisert under NMBU Veterinærhøgskolen på Campus Adamstuen:

På Campus Adamstuen ligger også Universitetsdyresykehuset som består av Smådyrklinikken, Hesteklinikken og Produksjonsdyrklinikken. Universitetsdyresykehuset tar i mot syke dyr fra hele landet, og er tett knyttet til forskning og undervisning ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Det biomedisinske forskningsinstituttet Veterinærinstituttet er samlokalisert med NMBU veterinærhøgskolen på Campus Adamstuen. Det er også Veterinærmuseet.

I 2019 bli Campus Adamstuen nedlagt, og Veterinærhøgskolen og Universitetsdyresykehuset flytter inn i topp-moderne veterinærbygg på Campus Ås. Da vil endelig alle NMBUs syv fakulteter være samlet på ett sted. Veterinærinstituttet blir også med på flyttelasset.

Et splitter nytt forsknings- og undervisningsbygg, som skal huse veterinærvitenskap, er i disse dager under oppføring på Campus Ås.

Published 22. juni 2015 - 16:23 - Updated 21. desember 2016 - 14:43