Campus Adamstuen

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dermed ble forskning og undervisning om hele den biologiske produksjonskjeden samlet under én og samme paraply.

Utdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Veterinærmedisin tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet. 

Published 22. juni 2015 - 16:23 - Updated 24. juni 2021 - 13:49