VPN - tilgang hjemmefra

VPN (Virtual Private Network) gjør det mulig å logge inn på NMBUs nettverk via en vanlig internettforbindelse som adsl, isdn, modem eller via andre institusjoners nettverk. Du får gjennom VPN tilgang til de samme tjenestene som når du fysisk sitter på campus.

  • VPN (for ansatte og studenter).
    Koble til VPN før du åpner nettleseren.
  • Ansatte kan alternativt benytte Home Office hjemmefra (via portal.nmbu.no).

Nettleser
Internet Explorer fungerer dårlig på mange digitale ressurser, benytt derfor en annen nettleser.


IT-hjelp:
- Ansatte: it@nmbu.no
- Studenter: Studentenes Datatjeneste

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 6. April 2020 - 11:14