VPN - tilgang hjemmefra

VPN (Virtual Private Network) gjør det mulig å logge inn på NMBUs nettverk via en vanlig internettforbindelse som adsl, isdn, modem eller via andre institusjoners nettverk. Du får gjennom VPN tilgang til de samme tjenestene som når du fysisk sitter på campus.

  • VPN for ansatte og studenter.
    Har du en pc fra NMBU kan du installere VPN-klienten via Software Center.
    Koble til VPN før du åpner nettleseren.
  • Ansatte og studenter kan alternativt benytte Home Office hjemmefra (via portal.nmbu.no).
    Hvis du kun trenger en nettleser så bruk tjenesten www.nmbu.no som også er tilgjengelig via portal. Denne nettleseren vil fungere sammen med f.eks. EndNote på egen maskin.

Nettleser
Internet Explorer fungerer dårlig på mange digitale ressurser, benytt derfor en annen nettleser.


IT-hjelp:
- Ansatte: it@nmbu.no
- Studenter: Studentenes Datatjeneste

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 24. september 2020 - 10:02