VPN - tilgang hjemmefra

Du kan benytte enten VPN (Virtual Private Network) eller Home Office for å få tilgang til de samme ressursene som når du sitter fysisk på campus.

Informasjon om hvordan du oppretter VPN eller Home Office finner du på Fjerntilgang - NMBUhjelp

 

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 31. august 2021 - 13:44