VPN - tilgang hjemmefra

VPN (Virtual Private Network) gjør det mulig å logge inn på NMBUs nettverk via en vanlig internettforbindelse som adsl, isdn, modem eller via andre institusjoners nettverk. Du får gjennom VPN tilgang til de samme tjenestene som når du fysisk sitter på campus.

- VPN for Windows 8
- VPN for Windows 7 (og Vista)
- VPN for Mac
- VPN for Ubuntu (Linux)

Ansatte kan alternativt benytte Remote Office hjemmefra.

IT-hjelp: 
- Ansatte: IT-ansvarlig ved instituttet/avdelingen.
- Studenter: Studentenes Datatjeneste.

Published 29. desember 2006 - 19:00 - Updated 3. April 2015 - 18:59