VPN - tilgang hjemmefra

VPN (Virtual Private Network) gjør det mulig å logge inn på NMBUs nettverk via en vanlig internettforbindelse som adsl, isdn, modem eller via andre institusjoners nettverk. Du får gjennom VPN tilgang til de samme tjenestene som når du fysisk sitter på campus.

  • VPN (for ansatte og studenter).
  • Ansatte kan alternativt benytte Remote Office hjemmefra.


IT-hjelp:
- Ansatte: it@nmbu.no
- Studenter: Studentenes Datatjeneste

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 10. desember 2018 - 14:16