VPN - tilgang hjemmefra

Du kan benytte enten VPN (Virtual Private Network) eller portal/Home Office (for ansatte) eller portal/Student Desktop (for studenter.) Da vil du få tilgang til de samme ressursene som når du sitter fysisk på campus.

Informasjon om hvordan du oppretter VPN eller portal finner du på Fjerntilgang - NMBUhjelp

 

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 9. juni 2022 - 13:26