Samskriving - EndNote eller EndNote Online

Forslag til løsninger når man samarbeider om skriving.

Samskriving - Endnote

EndNote Online

EndNote Online har en funksjonalitet som gjør den bedre egnet til deling av referanser enn den ordinære EndNote (for Windows/Mac).
Ulempen med den web-baserte tjenesten er at den kan oppleves som treg og omstendig. Dessuten er det ikke alltid like enkelt å importere referanser til EndNote Online. Hvis du har EndNote installert, er det derfor ofte enklere å importere referansene til et EndNote-bibliotek, og deretter overføre disse til EndNote Online.
Mer informasjon om EndNote Online

EndNote (for Windows/Mac)

Det er to faktorer som skaper problemer ved å benytte den ordinære EndNote ved samskriving:

 • EndNote er et program som ikke har støtte for flere samtidige brukere, men denne begrensningen kan man omgå ved å skrivebeskytte EndNote-biblioteket.
 • Det andre faktoren er at koblingen mellom EndNote-biblioteket og et Word-dokument baseres på bl.a. referansenummer. Programmet tildeler numrene automatisk, man må derfor sørge for å bruke samme bibliotek eller kopier av et bibliotek for å få samme referansenummer.

Deling av bibliotek når man har felles nettverksområde:

 1. Én person vedlikeholder et felles EndNote-bibliotek.
 2. Alle referanser som skal legges inn i biblioteket formidles til denne personen, som legger de inn på vegne av de andre.
 3. En skrivebeskyttet kopi av det vedlikeholdte biblioteket legges på et felles nettverksområde.
  NB! Husk at et EndNote-bibliotek består av en enl-fil og en Data-mappe.
  Skrivebeskyttelsen gjør at flere kan gå inn og bruke biblioteket samtidig.


Deling av bibliotek når man ikke har felles nettverksområde:

 1. Én person vedlikeholder et felles EndNote-bibliotek.
 2. Alle referanser som skal legges inn i biblioteket formidles til denne personen, som legger de inn på vegne av de andre.
 3. En kopi av det vedlikeholdte biblioteket sendes som vedlegg på e-post eller overføres via minnepinne til de andre brukerne.
  NB! Husk at et EndNote-bibliotek består av en enl-fil og en Data-mappe.
  Benytt derfor Compressed library-funksjonen om du sender biblioteket som vedlegg til en e-post.
  Mer informasjon om flytting av et bibliotek.


Prosedyre for sammenslåing av dokument med referanser:

 1. Ha EndNote-biblioteket åpent.
 2. Slå sammen dokumentene ved å kopiere all tekst (ikke ta med litteraturlisten) over til ett dokument.
 3. Benytt funksjonen Format Bibliography (Word 2003) eller Update Citations and Bibliography (Word 2007/2010) for å oppdatere litteraturlisten.
  Se EndNote-veiledningen s. 43 Hvordan slå sammen flere dokumenter til ett?


Forslag til løsning for deling av bibliotek er basert på UiBs veiledning, men prosedyren for sammenslåing av dokument er NMBUs løsning.
Les hele UiBs veiledning: EndNote – Samarbeid i skriveprosessen.

Published 10. February 2012 - 18:00 - Updated 3. April 2015 - 15:05