Reference Manager (RefMan)

RefMan hjelper deg å organisere referanser, slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister.

Reference Manager

Windows-brukere som har tilgang til NMBU-nettet kan selv laste ned og installere programmet via NMBUs intranett.
RefMan er ikke designet for Word 2013. Vi anbefaler derfor at EndNote benyttes fremfor RefMan.

Installere RefMan 12 på egen PC

  • for Windows (via NMBU-nettet, ikke via NMBU-gjest).
    (for Windows XP/Vista/7, og Word 2007/2010)
    Programmet bør oppgraderes etter installasjon:
    Fra Windows-startmeny velges: Programmer > Reference Manager 12 > Update Reference Manager 12.

Veiledninger og Hjelp

Published 9. February 2007 - 15:00 - Updated 30. oktober 2017 - 13:57