EndNote

EndNote hjelper deg å organisere referanser, slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister.

EndNote

EndNote er installert på de fleste åpne datasaler.

Installere EndNote X8 på egen maskin

Merk at lagring av EndNote-bibliotek i nettsky-tjenester som Dropbox, OneDrive, Google Drive og iCloud ikke anbefales av EndNote-produsenten.

 • for Windows (via NMBU-nettet, ikke via NMBU-gjest)
  (for Windows 7/8/8.1/10, og Word 2007/2010/2013/2016)
  Programmet bør oppgraderes etter installasjon:
  - Menyvalg i EndNote: Help > Check for Updates

 • for Mac (via NMBU-nettet, ikke via NMBU-gjest)
  (for Mac OS X (10.10 og nyere, og Word 2011/2016)
  Programmet bør oppgraderes etter installasjon.
  - Menyvalg i EndNote: EndNote X8 > Check for Updates
  Dersom EndNote-menyen ikke er tilgjengelig i Word:
  - Følg fremgangsmåten i EndNotes FAQ.

Hjelp med installasjon av programvare:
- Ansatte: IT-ansvarlig ved instituttet/avdelingen.
- Studenter: Studentenes Datatjeneste.

Nyheter i EndNote X8

Veiledninger og Hjelp

Stiler (Output Styles)

Stiler benyttes for å definere utseende på siteringer og litteraturlister. Mange tidsskrift har egne regler for utforming av siteringer og bruk av referanser. Disse må følges og flere av disse stilene finnes i programmet. EndNote har over 5000 ulike stiler å velge mellom.
Nye og oppdaterte stiler kan lastes ned fra EndNotes nettsider.

Stiler for masteroppgaver
Harvard-stilen er ofte brukt i masteroppgaver (navne-år-metoden). Det finnes en Harvard-stil som følger med EndNote-progammet, men vi anbefaler ikke at denne benyttes. Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil, og også noen nummeriske stiler. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave. På nedlastingssiden finner du også eksempler på hvordan ulike referanser skal registreres.
Mer informasjon

Fremgangsmåte for å lagre nye stiler i EndNote:
- Åpne stilen, og den åpnes i EndNotes stil-vindu.
- Velg File > Save As i EndNotes toppmeny.
- Filnavnet kan endres før stilen lagres.
Stilen er nå tilgjengelig i EndNote,
og har blitt lagret i default user-mappe:
C:>Users>(your login)>Documents>EndNote>Styles

Kontaktpersoner: Ann Sogge, Beate M. Fønhus og Ingeborg Hvaale

Published 11. juli 2008 - 11:00 - Updated 16. February 2018 - 10:35