EndNote

EndNote hjelper deg å organisere referanser, slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister.

EndNote

EndNote er installert på de fleste åpne datasaler.

Installere EndNote X8 på egen maskin

 • for Windows (via NMBU-nettet, ikke via NMBU-gjest)
  (for Windows 7/8/8.1/10, og Word 2007/2010/2013/2016)
  Programmet bør oppgraderes etter installasjon:
  - Menyvalg i EndNote: Help > Check for Updates

 • for Mac (via NMBU-nettet, ikke via NMBU-gjest)
  (for Mac OS X (10.10 og nyere, og Word 2011/2016)
  Programmet bør oppgraderes etter installasjon.
  - Menyvalg i EndNote: EndNote X8 > Check for Updates
  Dersom EndNote-menyen ikke er tilgjengelig i Word:
  - Følg fremgangsmåten i EndNotes FAQ.

Hjelp med installasjon av programvare:
- Ansatte: IT-ansvarlig ved instituttet/avdelingen.
- Studenter: Studentenes Datatjeneste.

Nyheter i EndNote X8

Veiledninger og Hjelp

Stiler (Output Styles)

Stiler benyttes for å definere utseende på siteringer og litteraturlister. Mange tidsskrift har egne regler for utforming av siteringer og bruk av referanser. Disse må følges og flere av disse stilene finnes i programmet. EndNote har over 5000 ulike stiler å velge mellom.
Nye og oppdaterte stiler kan lastes ned fra EndNotes nettsider.

Stiler for masteroppgaver
Harvard-stilen er ofte brukt i masteroppgaver (navne-år-metoden). Det finnes en Harvard-stil som følger med EndNote-progammet, men vi anbefaler ikke at denne benyttes. Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil, og også noen nummeriske stiler. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave. På nedlastingssiden finner du også eksempler på hvordan ulike referanser skal registreres.
Mer informasjon

Fremgangsmåte for å lagre nye stiler i EndNote:
- Åpne stilen, og den åpnes i EndNotes stil-vindu.
- Velg File > Save As i EndNotes toppmeny.
- Filnavnet kan endres før stilen lagres.
Stilen er nå tilgjengelig i EndNote,
og har blitt lagret i default user-mappe:
C:>Users>(your login)>Documents>EndNote>Styles

Kontaktpersoner: Ann Sogge, Beate M. Fønhus og Ingeborg Hvaale

Published 11. juli 2008 - 11:00 - Updated 12. januar 2017 - 15:45