Referanseverktøy

Program som holder styr på dine litteraturhenvisninger (referanser) til bøker, tidsskriftartikler, internettsider o.l.

EndNote / RefMan

Et referansehåndteringsverktøy hjelper deg å organisere referanser, slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister. Du kan velge mellom en rekke ulike stiler for hvordan utseende på litteraturlisten skal være. Vi har utviklet EndNote-stiler som kan benyttes i masteroppgaver.

Universitetsbibliotekets site lisens
Alle ansatte og studenter får tilgang til produktene. Avtalen dekker bruk av programmene på datasaler, kontor, bærbare og hjemmemaskiner. Vi anbefaler EndNote for både studenter og ansatte.

Published 11. juli 2008 - 11:00 - Updated 7. september 2017 - 13:38