Kopieringsavtaler

Kopieringsavtale

NMBU har avtale med Kopinor for intern kopiering og bruk av utgitt beskyttet materiale i vår utdanning, forskning og administrasjon. Gjennom avtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelt tillatelse. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l. Nærmere informasjon om avtalen finnes på Kopinors egne sider for universitetet og høgskoler.

Digitale kompendier - Bolk

NMBU har gjennom Kopinor-avtalen mulighet for bruk av Bolk-tjenesten for rettighetsklarering og levering av digitale kompendier. I henhold til kopieringsavtalen skal alle kompendier med minst to bokutdrag registreres for klarering i Bolk. Faglærer kan søke opp litteratur, sette sammen og bestille digitale kompendier til hvert enkelt emne. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til studiene. Nærmere informasjon om tjenesten finnes på Bolks egne sider. Universitetsbiblioteket administrerer tjenesten ved NMBU og oppretter brukere.  Når du som ansatt er opprettet som bruker, kan du logge deg på gjennom Feide. For å bli opprettet som bruker, veiledning og informasjon kontakt Universitetsbiblioteket på dg-807000-kompbolk@nmbu.no (gjelder kun epost sendt fra @nmbu.no-adresser).

TV-program og filmer

NMBU har avtale med Norwaco for bruk av lyd og levende bilder i undervisningen. Avtalen legger til rette for digital bruk og inkluderer en rekke TV-kanaler samt de aller fleste norske spillefilmer. Nærmere informasjon om avtalen finnes på Norwacos egne sider for undervisning og informasjonsbrosjyre for universitet og høgskoler.

Published 2. juli 2015 - 11:23 - Updated 15. February 2019 - 12:15