Om Brage

Brage er NMBUs åpne institusjonelle arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale.

Om Brage

Brage har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av universitetets produksjon av forskningsarbeider, samt å gjøre disse gratis tilgjengelig for alle via Internett. Hovedhensikten med et universitets institusjonelle arkiv er at det skal bidra til størst mulig spredning av den offentlig finansierte forskningen, til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger.

Arkivet skal også sikre digital lagring og publisering av doktoravhandlinger og masteroppgaver utført ved NMBU.

Open Access
Open Access-publisering er en stor, verdensomspennende trend. Med Internett er det mulig å spre vitenskapelige dokumenter raskt og effektivt til enhver som er interessert, uavhengig av geografisk avstand. Det er selvsagt i forskningens egen interesse at forskningsresultatene er lettest mulig tilgjengelige, slik at de kan komme til anvendelse og nytte. Gjennom Brage er NMBU delaktig i denne Open Access-utviklingen.

Det blir også stadig vanligere at de som bevilger midler til forskning fastsetter retningslinjer som sikrer åpen tilgang til forskningsresultatene. Dette gjelder blant annet Norges forskningsråd.

Publisering og rettigheter
Brage gjør forskningsresultatene ved NMBU tilgjengelige for verden. Dette betyr ikke at Brage konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel egenarkiveres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik egenarkivering (deponering) i forfatterens institusjonsarkiv.  Man kan vanligvis ikke egenarkivere den endelige versjon av artiklene (forlagets pdf). Det er derfor viktig at du som forfatter tar vare på siste versjon av dine artikler etter fagfellevurdering men før trykking.

Published 14. April 2010 - 21:00 - Updated 29. desember 2014 - 12:01