Sjekkliste for tilgjengeliggjoring av dokumenter i brage

Som en hjelp, har vi laget en kort sjekkliste med spørsmål. Dersom du må svare ja på et eller flere av spørsmålene, kan dokumentet dessverre ikke gjøres tilgjengelig i Brage. Bruk i så fall skjema for konfidensiell oppgave fra Skjema og maler. Dersom du er i tvil, bør du kontakte veileder, studiekonsulent eller Brage-gruppen for å drøfte spørsmålet.

Spørsmål om juridiske og etiske forhold vedrørende tilgjengeliggjøring i Brage:

 

Inneholder oppgaven opplysninger om personlige forhold for personer som er navngitt eller som det av andre grunner er lett for lesere å identifisere? Ja  Nei 
Inneholder oppgaven opplysninger som du har mottatt fra private under taushetsløfte? Ja Nei
Inneholder oppgaven taushetsbelagt materiale fra et forvaltningsorgan? Ja Nei
Inneholder oppgaven materiale som andre har rettighetene til, og som du ikke har innhentet tillatelse fra vedkommende til å bruke i oppgaven din? Ja Nei


Dersom du kan svare nei på alle spørsmålene ovenfor, er det fritt frem å gjøre dokumentet tilgjengelig i Brage. 

 

 

Published 22. juli 2014 - 13:26 - Updated 6. september 2022 - 9:27