Innlevering av masteroppgaver i Brage

Alle studenter ved NMBU skal levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage.

Innlevering

 

NMBU har vedtatt obligatorisk innlevering av alle masteroppgaver i Brage. Det er bare innleveringen som er obligatorisk. Du vurderer i samråd med hovedveileder om den elektroniske versjonen skal være offentlig tilgjengelig på internett.

Lovbestemt klausulering (konfidensialitet)
Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet.

Klausulering av andre grunner
Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode.
I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Hvis papirversjonen også skal klausuleres må skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven.

Innlogging

 • Gå til nmbu.brage.unit.no
  og velg Logg på (i topp-menyen).
   
 • Logg på via FEIDE (knapp nederst på påloggingssiden)
  og bruk ditt vanlige NMBU-brukernavn + passord.
  Alternativt kan du bruke BIBSYS låntaker-ID og passord på påloggingssiden.
  Studenter som har tilknytning til flere institusjoner må være registrert med NMBU som bestillingssted i BIBSYS låneregister.
  Ved påloggingsproblemer kontakt Brage-gruppen ved Universitetsbiblioteket.
   
 • Velg Ny registrering (på Min Side) og
  deretter samlingen Master's theses ("din hovedveileders institutt").

   

  Alle oppgaver skal kun registreres én gang i Brage.
  Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven.
  Hvis oppgaven hører inn under flere fakultet, sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til de aktuelle samlingene.
  Er det flere forfattere, skal alle registreres i samme skjema.

Registrering

 • Fyll ut noen opplysninger om oppgaven:
  tittel, ditt navn (+ medforfattere), antall sider, oppgavens språk og sammendrag.
   
 • Tittel:
  Hvis oppgaven har flere titler f.eks. engelsk og norsk, må du krysse av for dette i første registreringsbilde etter at du har valgt samling.
   
 • Embargo dato:
  Dette feltet skal kun benyttes hvis oppgaven er klausulert (konfidensiell).
  Hvis oppgaven er klausulert må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet (neste registreringsbilde).
   
 • Emneord:
  Angi oppgavens faglige vinkling ved å velge fag eller emne fra emnelisten. I tillegg bør du legge inn "frie" emneord (på norsk og engelsk), dvs. selvvalgte ord som beskriver innholdet i oppgaven.
   
 • Sammendraget (på norsk og engelsk) kan kopieres fra oppgaven.
   
 • Oppgaven skal helst leveres som én pdf-fil.
  Bruk gjerne etternavn og år i filnavnet (f.eks. hansen2012.pdf).
  Hvis oppgaven består av flere filer, må du krysse av for dette i første registreringsbilde etter at du har valgt samling.
   
  Oppgaven må ikke inneholde materiale som strider mot inngåtte taushetserklæringer, personvernhensynet eller opphavsretten.
  - Se Sjekkliste
  - Se også Om opphavsrett og innholdet i Brage
   
 • Kvittering for innlevering i Brage.
  En kvittering er sendt til din e-post, ta utskrift av kvitteringen som skal leveres sammen med den trykte versjonen av oppgaven.

Trykt utgave registreres på SiT

 • Når du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven i Brage, må du få stemplet og registrert den trykte versjonen på SiT. Deretter leveres den til fakultetet ditt.
 • Trykt og elektronisk versjon skal være identisk.
 • Sammen med den trykte oppgaven leveres alle relevante skjemaer (som f. eks. skjema for konfidensialitet hvis oppgaven skal ha utsatt offentliggjøring) og kvittering for innlevering i Brage.

Publisering

 • Du kan avbryte registreringen underveis, frem til bekreftelse på ferdig registrering.
   
 • Etter avsluttet registrering og før oppgaven er publisert vil det være mulig å få rettet opp åpenbare feil og mangler fra registreringen. Ta i tilfelle kontakt med Brage-gruppen ved Universitetsbiblioteket.
   
 • Etter at oppgaven er publisert må forfatter søke sitt fakultet for eventuelt å få fjernet oppgaven fra Brage.

 

Published 8. April 2016 - 10:55 - Updated 2. mars 2020 - 15:03