Avtale om elektronisk publisering

Avtalen gir NMBU tillatelse til å publisere materiale i Brage.

Avtale

For å publisere i Brage må du godkjenne en standardavtale. Hovedpunktene i avtalen er at du som forfatter beholder opphavsretten til dokumentet, men at du gir NMBU lov til å publisere det i sitt åpne institusjonelle arkiv – Brage.

Dette forutsetter at du selv har enerett til dokumentet eller at du har avklart slik deponering/publisering med eventuelle medforfattere, forlag eller andre rettighetshavere, og innhentet de nødvendige tillatelser. Ved å akseptere avtalen bekrefter du at dette er ivaretatt.


Vi gjør oppmerksom på at det vanligvis ikke er nødvendig å skrive ut avtaleteksten, da godkjenning av avtalen skjer elektronisk under selve innleveringsprosessen i Brage. Det er derfor bare nødvendig med utskrift dersom du ikke selv skal registrere dokumentet ditt i Brage. Det skal kun godkjennes en avtale pr. dokument, ikke pr. medforfatter.

Published 22. juli 2014 - 13:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:41