Artikler

Riktig versjon av artikkelen skal lastes opp via CRIStin samtidig som du registrerer artikkelen der. 

Oversikt over forlagenes retningslinjer for egenarkivering:
- Internasjonale forlag (Sherpa/Romeo)

1) Behold retten til egenarkivering når du undertegner publiseringsavtalen med forlaget
Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget. Når publiseringskontrakten undertegnes må artikkelforfatteren passe på at han/hun beholder retten til egenarkivering. Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatterne retten til egenarkivering. Om forlagets standardavtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke avtaleteksten nedenfor.

Avtaletekst - fremgangsmåte:
Stryk det som ikke passer i avtalen du har fått fra forlaget, og sett inn følgende tekst:

 • Norsk versjon:
  [Forfatteren] overfører til forlaget rettighetene til verket med unntak av følgende rettigheter som [forfatteren] vil beholde:
  Retten til å egenarkivere en kopi av verket i Brage, databasen for digitale utgivelser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor dokumentet vil gjøres tilgjengelig på nett i fulltekst.
   
 • Engelsk versjon:
  In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains:
  The right to self-archive a copy of the work in Brage, the institutional repository at the Norwegian University of Life Sciences, through which the copy will be available electronically. The work means last submitted version after peer-review. The work is made available in the repository without embargo.

For engelske avtaler kan du også bruke tjenesten "author addendum" hos SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition). Fyll ut web-skjema med artikkelinformasjon og du får en ferdig utfylt avtaletekst.


2) Publiseringsavtalen med forlaget er allerede undertegnet

Om du allerede har undertegnet publiseringsavtalen, kan du i etterkant få tillatelse til egenarkivering. Enkelte forlag gir generell tillatelse til egenarkivering - se i publiseringskontrakten du har underskrevet. Andre forlag gir ikke generell tillatelse og du må da be om tillatelse til egenarkivering. Fremgangsmåten for dette er beskrevet nedenfor.

  • Tillatelse fra forlag (artikkel)
   Før du egenarkiver artiklene dine må du ha tillatelse fra forlaget.
   Du kan bruke skjemaet:

Tillatelse fra forlag (artikkel i avhandling)

  • NB! Før du publiserer artiklene dine elektronisk i din avhandling, må du ha tillatelse fra forlaget. De fleste forlagene godtar Postprint-versjon av artikkelen, se Definisjoner. 

 Du kan bruke skjemaet: Tillatelse fra forlag (Request to use materials published in one of your journals)

 •  
 • Tillatelse fra medforfatter
  Før du egenarkiver artiklene dine må du ha tillatelse fra eventuelle medforfattere.
  Du kan bruke skjemaet:

Har du spørsmål eller problemer med egenarkivering? Ønsker du hjelp med å kontakte forlagene?
Kontakt Brage-gruppen.

Definisjoner

Preprint er versjonen av et vitenskapelig dokument før det blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter kommentarer fra en fagfelle.

Postprint er den endelige versjonen av et vitenskapelig dokument, med kommentarer fra fagfeller innarbeidet - eller uten, hvis det opprinnelige dokumentet ble akseptert. Denne skal ikke ha forlagets/tidsskriftets layout, logo og sidetall.

Forlagets PDF-versjon er den endelig publiserte versjonen med forlagets/tidsskriftets logo, layout og sidetall. 

 

Published 14. mai 2010 - 13:00 - Updated 16. April 2021 - 12:59