Publisere

 

  • CRIStin System for registrering av forskningsresultater 

  • Open Access:
    • Brage - NMBU's åpne institusjonelle vitenarkiv

    • Fond for Open Access publisering er avsluttet. Kontakt ditt fakultet for søknad om støtte til open access.

    • NORA - Norwegian Open Research Archive. Nasjonal søketjeneste for de institusjonelle arkivene og Open Access-tidsskrifter i Norge 
Published 6. oktober 2014 - 13:53 - Updated 30. juni 2022 - 11:06