Priser

Publikasjoner fra NMBUs samlinger lånes ut gratis.

Priser

Interne brukere - kopier
• Fra norske bibliotek: kr. 60,-
• Fra utenlandske bibliotek: kr. 100,-
Studenter ved NMBU får gratis kopier innen Norden.

Interne brukere - lån
• Fra norske/nordiske bibliotek: gratis
• Fra bibliotek utenfor Norden: kr. 200,-

Eksterne brukere - kopier
• Fra NMBUs samling: kr. 60,-
• Fra norske bibliotek: kr. 75,-
• Fra utenlandske bibliotek: kr. 150,-

Eksterne brukere - lån
• Fra NMBUs samling: gratis
• Fra norske/nordiske bibliotek: kr. 100,-
• Fra bibliotek utenfor Norden: kr. 300,-

Andre tjenester:
• Større referanseoppgaver, søk i databaser, utarbeidelse av litteraturlister, mer omfattende opplæring og lignende, kan etter avtale utføres mot betaling. Timesats kr. 600,- (ekskl. moms).
• For søk i eksterne databaser kreves full dekning av regning fra databasevert + timesats kr. 600,- (ekskl. moms).

Erstatning for tapt litteratur:
• Etter 3. gangs purring blir det sendt ut erstatningskrav.
• Tapte bøker skal erstattes med bokens pris + kr. 250,- for å dekke bibliotekets omkostninger.
• Minste erstatningsbeløp er kr. 750,-.
• Erstatningsbeløpet inkluderer et gebyr på kr. 250,- som må betales selv om boken blir levert.

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 6. juni 2019 - 10:21